Preliminary charged electricity

Elabonnemang genom SGS Studentbostäder. Lägenheterna har preliminär debiterad el vilket innebär att en preliminär elkostnad tillkommer på hyran. Avläsning görs av verklig förbrukning, som sedan justeras så att första månadens verkliga kostnad avräknas på tredje månadens hyresavi och så vidare under hela boendetiden.

Priser

Elektricitet  1,43 kr/kWh (1,43 kr/kWh 2015)

 

Preliminary charged electricity

Preliminary charged electricity through SGS Studentbostäder. The apartments have preliminary charged electricity, which means that a provisional electricity costs will be added to the rent. Readings are made from actual consumption, which is then adjusted so that the first month's actual cost is deducted on the third monthly rent bill, and so on throughout the housing period

 

 

Prices

Electricity .1,43 SEK/kWh (1,43 SEK/kWh 2016)