10 months rent

 

Please note! This information does not apply for Chalmers Internationas students (CIS)

 

Alla enkelrum och ett rum med kokskåp har 10-månadershyra. Undantaget är ett rum med kokskåp på Dr Forselius Backe, som betecknas som lägenhet och har därmed 12-månadershyra.

10-månadershyra innebär att årshyran är indelad i 10 istället för 12 betalningsperioder. Flyttar du in i ett enkelrum eller ett rum med kokskåp under april - juli får du 12-månadershyra under denna period. Från den 1 augusti debiteras 10-månadershyra. Bor du kvar sommaren året därpå är juni och juli hyresfria månader.

Du som bor i rum med 10-månadershyra och flyttar till ett annat rum/rum med kokskåp får behålla samma villkor som i tidigare hyresavtal.

 

10 months rent

The rent period is 10 months for all single rooms and single rooms with mini-kitchens. The single rooms with mini-kitchens on Dr Forselius Backe are exceptions. These are technically considered as apartments, as opposed to student housing, and thus have a rent period of 12 months.

A rent period of 10 months means that the yearly rent is paid over a period of ten months instead of twelve.

If you move into a single room or single room with mini-kitchen during April, May, June or July, you will pay rent based on a 12-month rent period during those months. From the 1st of August, however, rent will instead be based on a 10-month rent period. If you remain during the summer, June and July will be rent-free months.

If you move from a room with a rent based on a 10-month rent period to another room or room with mini-kitchen, the terms will be the same as in your previous rental agreement.